ஹவுஸ் ஃப்ரீடம் காக்கஸ் தலைவர் மெக்கார்த்தியின் கீழ் சிறந்த நாட்களைக் காண்கிறார்

“நான்சி பெலோசி காங்கிரஸை ஒரு சிறை முகாம் போல நடத்தினார்,” என்று பிரதிநிதி ஸ்காட் பெர்ரி ஞாயிற்றுக்கிழமை கூறினார், கெவின் மெக்கார்த்தியின் பேச்சாளராக காங்கிரஸ் இப்போது சிறப்பாக இருக்கும் என்று அவர் ஏன் நினைக்கிறார் என்று கூறினார்.

ஏபிசியின் “இந்த வாரம்” இல் பேசிய ஹவுஸ் ஃப்ரீடம் காக்கஸின் தலைவர், முன்னாள் ஹவுஸ் சபாநாயகரைப் பற்றி விளக்கி, அவர் மெக்கார்த்தியை மீண்டும் மீண்டும் நிராகரித்த பிறகு ஏன் தனது வாக்கை ஆதரித்தார் என்பதை விளக்கினார். பல நாட்களாக நீடித்து வந்த பெர்ரி (R-Pa.) மற்றும் பிற குடியரசுக் கட்சியினரின் எதிர்ப்பை முறியடித்து வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகுதியில் மெக்கார்த்தி சபாநாயகராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை புரவலன் ஜார்ஜ் ஸ்டெபனோபொலோஸிடம் பெர்ரி, “அதிகாரத்தைப் பற்றி ஓரளவு அறிந்தவர், தேவை இல்லாமல் எதையும் ஒப்புக்கொள்ளாது, ஒருபோதும் இல்லை, ஒருபோதும் செய்யாது என்று பெர்ரி கூறினார். இது கெவின் மெக்கார்த்தியைப் பற்றியது அல்ல; இது அமெரிக்க மக்களுக்கான அதிகாரத்தைப் பற்றியது, மேலும் அனைத்து மரியாதையுடன், நான்சி பெலோசி காங்கிரஸை எந்த பொறுப்பும் இல்லாத சிறை முகாம் போல நடத்தினார்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: